Különjárat megrendelés, feltételek

  • A megrendelő teljes felelősségek vállalja  hogy az utazást a nemzetközi előírásoknak megfelelően szervezi, különös tekintettel a vezetési és pihenőidő AETR egyezményben foglaltak tekintetében.
  • Az autóbusz vezető(k) az AETR-el ellentétes utasítás végrehajtását jogosult megtagadni valamint a közlekedési szabályokat be kell tartania.
  • Az a személy amely nem kulturált emberhez méltóan viselkedik a fuvarozási időtartam alatt a járművön a fuvaruzásból kizárható.
  • A megrendelő a szállító járműben utasok által okozott károkért teljes mértékkel anyagi felelősséggel tartozik.
  • Az utasok által a szállító járművön hagyott értékekért, csomagokért felelősséget vállalni nem tudunk.
  • A gépkocsivezető(k) részére megfelelő nyugalmat és pihenést biztosító 1 vagy 2 ágyas szobában kérünk szállást biztosítani amely megfelel az EU-s szabványnak, ellenkező esetben azt a járművezető(k) jogosult(ak) megtagadni ez esetben a felmerülő plusz költség a megrendelőt terheli.
  • Ha a megállapodás nem fix díjban történik akkor árak alatt az úton felmerülő költségek a megrendelőt terhelik. Fix díj esetén a megállapított árba bele nem tartozó költségeket külön fel kell tüntetni megrendeléskor.

Fuvar lemondás esetén a megrendelő ha indulás előtt:

  • 14 napon belül mondja le az utazást köteles a megállapított fuvardíj (km díj) 30%-át a fuvarozónak megfizetni számla ellenében
  • 8 napon belül mondja le az utazást köteles a megállapított fuvardíj (km díj) 50 %-át a fuvarozónak megfizetni számla ellenében.

Ha az autóbusz meghibásodik út közben és szabályszerű mentésre kerül sor a fuvar díjból levonás nem lehetséges, ebben az esetben is ki kell fizetni a teljes megállapodott megrendelőben szereplő összeget

Útlezárás, útépítés, baleset stb következtében történt, előre nem látható kitérő fuvarköltségei a megrendelőt terheli

Az út megrendelése a különjárati megrendelő mind két fél aláírásával illetve pontos kitöltésével a fuvarozó visszaigazolásával majd az előleg befizetésével válik hivatalossá! Ez történhet emailben is, kivéve a befizetés amely előleg számla alapján történik. Az előlegként meghatározott díj megadott határidőre történő meg nem fizetése a különjárat elmaradását vonhatja maga után.

Késedelmes fizetés esetén a késedelmi kamat kétszeresét számoljuk fel valamint élünk a 40 eurós behajtási díjjal is.

Különjárati megrendelőlap letöltése

.doc .pdf

© 2016 GOO-BUSZ Kft. | Minden jog fenntartva